Forpligtelser

Grundejer

Her kan læses lidt om grundejernes forpligtelser og det ansvar, de bærer for hegn og hæk. Ligeledes kan der læses om, hvad grundejerne har ansvar for i løbet af vinteren. Læs nærmere ved at klikke på menuen ovenfor.

Bestyrelsen opfordrer desuden til at man holder sig for øje, hvilket ansvar, man generelt som grundejer har. Bolius har en masse fin information omkring dette og kan besøges på denne hjemmeside:  Bolius

Scan 4.jpeg

Holstebro kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Kort: Kommunale veje og stier

 

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Kort over stier og stikveje der saltes og eller sne ryddes af Ejerlauget II

Lov om klipning af træer og hæk langs veje, stier og fortov: