Bestyrelsen

Post:                                    Navn:

Formand                                     Esben Rønn Düring

Veje / Kloakker /                        Emil Reesens Vej 88

Snerydning                                 formand@ellebaek2.dk


Næstformand                            Flemming Lassesen

Grønne områder                       Emil Reesens Vej 74

                                                     naestformand@ellebaek2.dk


Legeplads                                  Johnni Hollænder

                                                     Riisagersvej 21

                                                     legeplads@ellebaek2.dk


Kasserer                                     Askil Sloth Bäck

                                                     Emil Reesens Vej 76

                                                     kasserer@ellebaek2.dk


Sekretær                                    Lene Kristensen

.                                                    Laubsvej 59

.                                                    sekretaer@ellebaek2.dk 


Kontakt til Ejerlaug I                 Esben Rønn Düring

III, Samt til kommunen,            (Se adresse overfor)

borgerforening m.v.


1 Bestyrelsessupplent


2 Bestyrelsessupplent


Hjemmeside adr.                       www.ellebaek2.dk


Hjemmeside/webmaster         Sólbjørn Haldursson

.                                                     Laubsvej 41

.                                                     webmaster@ellebaek2.dk


Henvendelser til bestyrelsen skal ske skriftligt.

Mailadresse ” snerydning@ellebaek2.dk ” videresensdes til formand@ellebaek2.dk

Hjemmeside www.ellebaek2.dk

Liste i docx.