Forside

Til:                Medlemmerne af Ejerlaug Ellebæk II

41. ordinære generalforsamling 2024.                     

Hermed indkaldes til 41. ordinære generalforsamling for Ejerlaug Ellebæk II.

Torsdag:      den 11. april kl. 19.00

Sted:             Fælleshuset i Laubsparken

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
  4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent

  1. Valg til bestyrelse. Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år.

På valg Esben Rønn Düring

På valg Johnni Hollænder

På valg Lena Kristensen

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  2. Valg af 1 revisor for 2 år
  3. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
  4. Indkomne forslag.

Skal være formanden, Esben Rønn Düring, Emil Reesens Vej 88, eller på mail til

formand@ellebaek2.dk i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. dvs.

senest den 3. april 2024.

Forslag vil kun blive behandlet, hvis forslagsstilleren er tilstede.

  1. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerlauget Ellebæk II

Ny sand på legeplads og volleyboldbane

Billeder dato 27-05-2023

– – O – –

Om vores hjemmeside

Her på siden vil du kunne finde oplysninger om området Ellebaek2. Det du kan finde er:-nyheder,-referater fra generalforsamlinger,-vedtægterne for området,-navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer.Hvis du har forslag til forbedringer på hjemmesidens indhold eller udformning, er du velkommen til at skrive en e-mail til Formanden (se også under fanen Kontakt os), eller send en mail eller brev til en af os andre.
 
OBS
Ønskes besked når der er kommet nyt på hjemmesiden, kan du sende din e-mail adresse til webmaster@ellebaek2.dk, så vil du få en mail når der er kommet nyheder eller ændringer på hjemmesiden.