Forpligtelser

Grundejer

Her kan læses lidt om grundejernes forpligtelser og det ansvar, de bærer for hegn og hæk. Ligeledes kan der læses om, hvad grundejerne har ansvar for i løbet af vinteren. Læs nærmere ved at klikke på menuen ovenfor.

Bestyrelsen opfordrer desuden til at man holder sig for øje, hvilket ansvar, man generelt som grundejer har. Bolius har en masse fin information omkring dette og kan besøges på denne hjemmeside:  Bolius

Scan 4.jpeg

Holstebro kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Lov renholdelse

Kort over stier og stikveje der saltes og eller sne ryddes af Egerlauget II

Kort