Bestyrelsen

Post:                                    Navn:

Formand                                 Flemming Borggard

Veje og gade-lys                     Griegsvej 158

.                                                 formand@ellebaek2.dk


Næstformand                        Ole Jensen

Grønne områder                   H. C. Lumbyesvej 20

.                                                 naestformand@ellebaek2.dk

.                                                 groenneomraader@ellebaek2.dk


Kasserer                                   Lena Kristensen

Sekretær                                  Laubsvej 59

Hjemmeside                            kasserer@ellebaek2.dk


Sne & Kloakker                      Erik Mortensen

Kloakker                                  Laubsvej 85

Snerydning/saltning             sne.kloak@ellebaek2.dk


Legepladser                           Lene Bertelsen

.                                                Laubsvej 63

.                                                legepladser@ellebaek2.dk


1. Suppleant                          Jens Bang Kristensemn

.                                                Griegsvej 168

.                                                suppleant1@ellebaek2.dk


2. Suppleant                          Lisbeth Dalgas Jacobsen

.                                                Laubsvej 41

.                                                suppleant2@ellebaek2.dk


Webmaster                           Solbjørn Haldursson

.                                               Laubsvej 41

.                                               webmaster@ellebaek2.dk


Henvendelser til bestyrelsen skal ske skriftligt.

Hjemmeside www.ellebaek2.dk

Liste i pdf.